notiek ielāde, lūdzu, uzgaidiet

Atteikuma tiesības

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

 1. Atteikuma tiesības:
  1. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
  2. 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz pārtikas precēm
  3. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
  4. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
  5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “MERTA”, juridiskā adrese Aspazijas bulvāris 20, Rīga, LV-1050, tālruņa numuri: 201 20 201, e-pasta adrese: ask@4office.lv par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA „MERTA” interneta vietnē www.4office.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).
  6. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 2. Atteikuma radītās sekas:
  1. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līgum Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
  2. Jums preces jānodod www.4office.lv, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz klientu centra adresi Aspazijas bulvāris 20, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA MERTA par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA MERTA birojā, izmantojot kurjerpastu, SIA MERTA konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Mēs rekomendējam preces nodot klātienē iepriekš to saskaņojot mūsu biroja adresē Aspazijas bulvāris 20, Rīgā, lai izvairītos no strīda situācijām.
  3. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR.
  4. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
  5. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora pre-instalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsarg-plēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

   SIA „MERTA” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizēt uz datora pre-instalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēst aizsarg-plēves, ieslēgt preci, neievietojot SIM karti un neveikt zvanus, nesinhronizēt datus utt.
    
  6. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
  7. Izņemot šo noteikumu 3.a punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
   1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „MERTA” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
   2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „MERTA” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
   3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „MERTA” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
     
 3. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:
  1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
   1. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
   2. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
   3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
   4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el. zobu birste, epilators, el. bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el. matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
   5. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
   6. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
   7. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
   8. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
  2. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals 4office.lv neuzglabā.
  3. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievad kļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu 201 20 201 vai sūtiet e-pastu: ask@4office.lv.
  4. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu valodā.
  5. SIA „MERTA” interneta vietnē www.4officlv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
  6. Interneta veikalā www.4office.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.4office.lv pa epastu: ask@4office.lv, tel. 201 20 201, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
  7. SIA „MERTA” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „MERTA” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
  8. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – ask@4office.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveida, nosūtot uz adresi: Aspazijas bulvāris 20, Rīga, LV-1050

 Atteikuma tiesību veidlapu var lejupielādēt šeit.

Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.